فروش گسترده محصولات مراقبتی، بهداشتی و آرایشی توسط لیاتیم به یک سیستم دقیق و برنامه‌ریزی‌شده جهت تأمین محصولات نیاز دارد که برعهده لیاتامین می‌باشد.