از صفرتاصد همه فرآیندهای مربوط به فروش محصولات مراقبتی، بهداشتی و آرایشی لیاتیم تا پرداخت و ارسال و پشتیبانی در سامانه فروشگاهی آنلاین لیاشاپ انجام می‌پذیرد.