ازآنجایی‌که کاربران و مخاطبان لیاسرویس در مسیر انجام فعالیت‌ها و تعاملات خود در زمینه‌های مختلف به کمک تیم پشتیبانی نیاز دارند، لیاهلپ در راستای رفع این مشکلات، راه‌اندازی شده است.