سیستم انحصاری ارسال محصول لیاسرویس در راستای افزایش سطح دقت در ارسال مرسوله‌ها و بالابردن میزان رضایت‌مندی مشتریان، فعالیت‌ می‌کند.