سیستم انبارداری و شناسایی ویژه محصولات وس، به واسطه بروزترین و پیچیده‌ترین فناوری‌های روز دنیا، ضریب خطای نگهداری و ارسال محصولات را تقریباً به صفر رسانده است.