سامانه تحلیل و برنامه‌ریزی پورسانت، به مشاوران فروش کمک می‌کند تا بتوانند با توجه به اهداف درآمدی و نیازمندی‌های‌شان، فعالیت‌ها و روند فروش خود را پیش‌بینی کرده و طبق آن برنامه‌ریزی نمایند.